Jeigu Pirkėjas persigalvojo ir nusprendė atsisakyti pirkimo, Latvijos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (PTAL) ir jį reglamentuojantys ministrų kabineto nuostatai Nr.255 „Nuotolinių sutarčių nuostatai“ (MK nuostatai Nr.255) nurodyti, kad Pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti sutarties ir grąžinti internetinėje parduotuvėje įsigytą prekę atgal Pardavėjui.

Pardavėjas (Renate Rose) pasilieka teisę atsisakyti priimti grąžinamą sugadintą ar nepilną prekę. Prekė, grąžinta mums pervadinti, turi būti tokios pat kokybės kaip ir ją gavus. Prekė neturi būti naudota, taisyta ar kitaip pritaikyta prie konkrečios prekės.

Norėdami susitarti dėl prekės grąžinimo, kreipkitės į Pardavėją, nurodydami užsakymo numerį ir datą.

Pirkėjas įsipareigoja grąžinti prekę pardavėjui per 14 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą. Pardavėjas privalo apmokėti visus Pirkėjo mokėjimus, išskyrus Siuntimo išlaidas. Pinigai grąžinami į tą pačią atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas, jei prekės grąžinamos per nurodytą laikotarpį.